af Kjeld Damgaard

”Villa Ellen” blev i følge BBR-meddelelsen opført i 1895, men det er også her en forkert oplysning i BBR. Ejendommen er tidligst opført i 1898-99, men desværre har det ikke været muligt at opspore forsikringssagen, der ellers ville have kunnet give en mere nøjagtig dato. (foto KB 1959)

Det var den daværende ejer af Flynderupgaard, proprietær Herman Jacob Vallentin Stahl, der i foråret 1897 udstykkede to parceller af sin jord langs Kongevejen. Der gik imidlertid et helt år, inden han fik solgt de to parceller. Køberen hed Niels Christensen, og vi må tro, at han straks gik i gang med at bygge huset på matr. nr. 3 c. Flynderupgaard – nu med adressen Kongevejen 247.
Niels Christensen, der var født i 1837 i Mørkøv, boede selv i villaen, og det er uden tvivl ham, der har navngivet stedet – og da hans moder hed Ellen, kan det meget vel tænkes at være baggrunden for navngivningen.
I år 1900 får stedet imidlertid en ny lejer – idet Niels Christensen dog bliver boende. Det er baron Carl Einar Knuth (1860-1935), som indtil da i en 10-årig periode havde ejet proprietærgården Nybogaard syd for Kvistgaard. Carl Einar Knuth var søn af baron Carl Vilhelm Knuth, der var knyttet til godset Conradsborg.
Da han afhændede Nybogaard flyttede han og hustruen Fanny f. Neergaard (1878-1919) ind i villaen sammen med parrets daværende to børn, Eggert (f 1898) og Aage (f 1899). Fem år senere købte de stedet af Christensen for 12.750 kr. og boede her frem til 1919. Det var samtidig med at Fanny Knuth døde, og vi skal frem til 1924 før vi atter finder Knuth i omegnen igen. Han er da blevet gift med Agnes f. Lund (1876-1957) og sammen slår de sig ned i en strandvejsvilla i Snekkersten. Helt nøjagtigt til Strandvejen 216, som sjovt nok også blev kaldt ”Ellen”.
Om de følgende ejer af Villa Ellen på Kongevejen vides ikke meget. Fra 1919 hed ejeren Lauritz Frederik Nielsen, fra 1920 var det en fhv. gårdejer ved navn Christian Larsen, der var ejer. Da han døde i 1951 overtog de to døtre Karen Olsen og Erna Petersen ejendommen. Det var dem, der indrettede ejendommen og den store grund til campingplads under navnet ”Camping Villa Ellen”.
Capingpladsen, der fortrinsvis betjente turister, der passerede på Kongevejen til og fra Sverige, var oprindelig ret beskeden, men efterhånden indrettet med 60 pladser og kunne rumme i alt 200 personer. Pladsen var primært benyttet i perioden marts-november.
Da Erna Petersens søn, Ove Petersen i 1975 overtog driften af campingpladsen, ansøgte han om tilladelse til udvidelse af pladsen, men fik ikke tilladelsen da der var problemer med både vand- og kloakforholdene.
På det tidspunkt var pladsen indrettet med toiletter, bruserum. vaskepladser og en lille butik.

Da Klaus Knudsen overtog ejendommen i 1978 nedlagdes campingpladsen, og ejendommen blev i stedet opdelt i fire ejerlejligheder, hvilket ejendommen stadig er indrettet som.

Slægten Knuths våbenskjold.

Villa Ellen fotograferet i 1989, efter at stedet var blevet indrettet til fire ejerlejligheder, to i hovedhuset til venstre og to i det oprindelige udhus til højre. Det er Kongevejen i baggrunden.

 

Rev. 17.03.2021