Regine Andersen

Uexam. haandgerningslærerinde i Tikøb skole fra 01.02.1908 til 31.03.1921, hvor hun søgte og fik sin afsked.
(SS 6/1904, SS 6/1913, TSR 27.02.1923 sag nr. 27)