af Kjeld Damgaard

I 1955 havde ejendommen denne udstrækning.


I perioden fra 1823-1851 blev gården drevet af et par af de skotske landmænd, som i de år købte gårde i Nordsjælland.  Fra 1940’erne blev gården i en del år drevet med bestyrer.  Gården blev fra 1976 drevet af ejerne Birthe og Mogens Jensen, der sammen med en medhjælper drev en stor svinebesætning.

Ejere:
1791-1813 Rasmus Pedersen
1813-1813 Hans Nielsen
1813-1823 Michael Bille
1823-1847 Josef Graham
1847-1851 James Graham (søn)
1851-1889 Lars Olsen
1889-1930 Otto Larsen (søn)

Stubbegaards stuehus fotograferet sommeren 2013.

1930-1940 Jørgen Petersen
1940-1948 grosserer Povl Bengtson
1948-1953 fabrikant Frode Jørgensen
1953-1955 detailhandler Ejnar Nielsen
1955-1963 Knud Christensen
1963-1972 direktør A. Frøkjær-Jensen
1972-1976 fabrikant John Marthin
1976-2005 Mogens Jensen

2005-2018 Skovhøj A/S

2018-2019 Kristine og Hans Zøllner

2019-          Karl Johan Zøllner

Stubbegaard i 2013 – bygningernes antal er vokset ganske betragteligt som følge af den store svinsbesætning, som Birthe og Mogens Jensen havde på ejendommen.

 

Rev. 26.02.2021