Af Kjeld Damgaard

Milehøjen i Nyrup Hegn, anlagt i 1685 af Ole Rømer. I baggrunden ses Kongevejen t.v. i retning mod Helsingør.

 

På strækningen mellem Helsingør og Frederiksborg (Hillerød) ) blev der under kong Frederik II i 1584 anlagt en såkaldt Kongevej. Sammen med strækningen mellem Helsingør og Hirschholm (Hørsholm) dannede de hovedfærdselsårerne i Nordsjælland igennem 200 år.

Linjeføringen for vejen fra Hørsholm var den, at vejen fra Hørsholm gik gennem Usserød, videre mod nord over Nivaaen samme sted som i dag. Derefter gennem Niverød  og i et lidt slynget forløb mod nord til Munkegaarde Hegn og derfra til Nyrup landsby. Her mødtes den umiddelbart vest for byen med Kongevejen fra Frederiksborg og gik derefter i en bue mod nord til den ramte Nyrup Hegn ved den såkaldte ”Røverport”.

Gennem Nyrup Hegn ses strækningen endnu meget tydeligt, ikke mindst fordi der endnu er bevaret fire brolagte strækninger af denne Kongevej. Den samlede brolagte strækning er dog kun ca. 200 meter, og når det ikke er længere strækninger, kan det evt. skyldes, at man kun brolagde de strækninger, hvor det ellers ville være vanskeligt at passere.

Vejen måtte kun anvendes af kongen og hans følge, og var som følge deraf afspærret med bomme for at stoppe uvedkommende kørsel.


Omkring 1685 etableredes midt i Nyrup Hegn en milehøj. På højen placeredes en pæl, som dog for længst er fjernet. Den angav er der hertil var 2 mil fra Frederiksborg og 2 mil fra Hirschholm. Det har hidtil været antaget at selve milepælen måske blev genbrugt på

Den gamle Kongevej i Nyrup Hegn – foreviget netop på det sted, hvor vejen skærer dem såkaldte Skovridervej.

den nye Kongevej tæt ved ejendommen Nykro. Imidlertid fremgår det tydeligt at denne milepæl er en original 1/4 milepæl, og den har ikke hørt hjemme på en fin milehøj. Det er derimod mere tænkeligt at milepælen ved den nye Kongevej er den, der oprindelig stod på den gamle Kongevej tæt ved Nyrup landsby – det passer nemlig med at der er en kvart mil mellem denne og milehøjen.

Højen i Krogenberg Hegn ses endnu i dag tydeligt lige ved den gamle Kongevej. Højen og vejstrækningerne har siden 1924 været fredede.

I Nyrup Hegns østende, løb Kongevejen syd for Spidsbjerg, og fulgte derefter omtrent den nuværende Gurrevej til Helsingør, hvor dens oprindelige tracé bl.a. fulgte den nuværende Rolfsvej.

Den gamle Kongevej blev i årene 1779-1786 afløst af en ny Kongevej (den nuværende) lige syd for skoven.

Rev. 17.04.2021