af Kjeld Damgaard

Fairyhill fotograferet fra øst i 1930’erne.

I forbindelse med udskiftningen af Nyrup Landsby, blev der udlagt jord til en række husmandssteder. Et af dem blev bygget her – en trefløjet gård –  af Christian Olsen, men allerede få år efter blev stedet opkøbt af generalkonsul Nicolas Fenvick.

Sønnen Charles Fenvick var engelsk generalkonsul i Danmark og residerede til daglig i Stengade i Helsingør. Han var ikke synderlig populær i de år – og da Danmark kom i krig med englænderne i starten af 1800-tallet var det helt galt. Da admiral Parker gled ind i Sundet mod København, blev der affyret et par skud mod Helsingør. Et af disse ramte netop generalkonsulens gård. Fenwick måtte flytte til Helsingborg – men kom tilbage i 1814. Året efter købte han af sin moder denne ejendom.

Han byggede i årene 1820-24 ejendommen helt om – engelsk inspireret – bl.a. med de særegne skydevinduer. Han kaldte nu stedet for Fairyhill – eventyrbakken. De nye bygninger blev bygget med den såkaldte lerstampningsteknik – på engelsk cobhouses. En støbeform fyldtes med lerblandet jord – støbeformen svarede til murens længde og tykkelse. Når dette stykke af muren var færdig blev støbeformen flyttet ovenpå….

Fairyhill med omegn i 1950. Bemærk at den gamle fægyd etil overdrevet stadig er i brug. Der går køer på stien, der i øvrigt også stadigvæk på den tid førte ud til et af Nyrupgaards gamle husmandshuse, der ses til højre i billedet.


I 1822 byggede Charles Fenwick på den anden side af søen et nyt hus til sin næstældste søn George Thomas Fenwick.

Da Fairyhill i 1840 gik ud af familien Fenwicks eje, fik den en noget omtumlet tilværelse. Dog ejede hhv. Frederik Kirch og barn Reedtz-Thott ejendommen i en længere årrække.

Først i 1919 kom der mere stabilitet. Jon Krabbe købte af apoteker Rink fra  Helsingør. Krabbe var islandsk kommitteret – ikke gesandt eller ambassadør – for Island var jo endnu på den tid en del af Danmark.

Tennisbanen blev anlagt pr. håndkraft i 1921 – ses endnu og er en del af historien “Midt i en jazztid”, Både handlingen i bogen og filmen er indspillet her.

I dag ejes gården af efterkommere af Jon Krabbe.

Ejere af “Fairyhill”
-1796 Kongen
1796-1815 Nicolas Fenwick
1815-1829 Charles Fenwick (søn)
1829-1840 Suzanne Fenwick (hustru)
1840-1845 Christian Jeppesen
1845-1846 C. B. Hilligsøe
1846-1863 agent J. A. Sivertsen
1863-1874 Frederik Kirck
1874-1894 hofjægermester og lehnsbaron Reedtz-Thott
1894-1898 Peter Jørgensen
1898-1909 A. Clausen
1909-1920 apoteker Gustav Rink
1920-1964 kommitteret Jon Krabbe
1964-1979 Henning Krabbe, Gudrun Krabbe og Birgitte Krabbe
1979-         15 medlemmer af Krabbe-familien

Fairyhills hovedbygning set fra haven i 1997. Bemærk træert til højre det var efter sigende Danmarks største bøgetræ. Desværre har en senere storm taget livet af træet.