Otto Carl Christian Fønss

f. 28.09.1853 i Middelfart, som søn af provst Holger L. B. Fønss og Laura S.F. f. Schumacher. Stud.eks. 1872, cand.theol. 1879. Udlandsrejse og forskellige jobs som huslærer, bl.a. paa Rosendal ved Saunte. 1882-1917 lærer ved Latinskolen i Fredericia. Tillige forfatter, især mange digtsamlinger fra 1885 og fremefter. Desuden enkelte fortællinger, bl.a. ”Tages Læreraar” fra 1907, som beskriver hans ophold paa Rosendal. Død i Odense 10.12.1922.
(Illustreret Familie Journal 40/19…, Dansk Biografisk Leksikon, MyHeritage v/Claus Stilling)