af Kjeld Damgaard

Borupgaards Vindmølle på bakken tæt ved selve Stolbjerg. Møllen har været i brug, da der stadig sidder sejl på vingerne. I bagrunden til højre ses toppen af Stolbjerg (ved de to træer), hvor der tidligere havde stået et sømærke, og hvor der senere opførtes en vandbeholder.

Det kan ikke med sikkerhed siges hvornår møllen på Stolbjerg Bakke blev taget i brug. Det er derimod utvivlsomt, at den eksisterede i 1890’erne og et stykke ind i 1900-tallet.

Det var Borupgaards ejer, der havde ladet den lille hollandske mølle bygge – udelukkede opført i trækonstruktion. Møllen fungerede endnu i 1901, men den blev antagelig ikke brugt ret meget i årene derefter. På et foto fra 1910 er den allerede noget forfalden – og er antagelig nedrevet nogle få år senere. På et kort fra 1915 ses møllen således ikke.

Den lille mølle har antagelig alene været anvendt til Borupgaards eget forbrug – og en egentlig møller har der næppe været ansat til at drive mølleriet. En enkelt møllersvend har sikkert – sammen med gårdens folk – kunne drive møllen de forholdsvis få dage den var i drift.