af Kjeld Damgaard

Ravnegaard i Havreholm er her fotograferet til et postkort omkring 1920.


Fra 1726 til 1757 hed fæsteren af Ravnegaard Lars Pedersen og fra 1757 til 1791 Jens Larsen. Hans søn, Hans Jensen, giftede sig senere med enken af den første ejer, Niels Mortensen. I 1846 overtog Jens Hansen gården og tilskøder ved samme lejlighed 25 tdr.ld. til sin broder Søren Hansen. Denne ejendom fik matr. nr. 5 b og navnet “Skovhøj”. Ravnegaard, der nu fik matr. nr. 5 a, brændte i 1906 og en ny firlænget gård blev opført. I perioden 1948-53 var gården bortforpagtet til Helge Jensen, og fra 1955 kom den ud af slægtens eje. I 1976 tillagdes jorden fra Ørbjerggaard til Ravnegaard. Gården blev af Kurt Olsen drevet landbrugsmæssigt med korn, raps, kødkvæg, slagtesvin og strudse. Helt frem til 2018 var der således landbrug på ejendommen, men den er i 2018 ændret til udelukkende beboelse. Samtidig blev størsteparten af gårdens jordtilliggende bortsolgt som en bygningsløs ejendom, der drives sammen med en anden ejendom. Tilbage er således i dag kun et mindre jordtilliggende umiddelbart ved gårdens bygninger.

Ejere:
1791-1793 Niels Mortensen
1793-1846 Maren Pedersdatter (enke) og Hans Jensen

Luftfoto fra 1936 – set fra sydvest med bygaden i forgrunden.

1846-1880 Jens Hansen (søn)

1880-1914 Niels Peter Jensen (søn)
1914-1955 Peter Christian Olsen (nieces mand)
1955-1966 Hans Poul Sørensen
1966-2012 Kurt Ove Olsen
2012-2018 Niels Jacob Larsen Olsen
2018-        Søren H Eriksen og Nana Schæffer Hecquet

Gården er her fotograferet i 1949.

Ravnegaard, 1997

 

Rev. 26.02.2021

Kortet viser med grøn farve de jorder, der indtil 2018 blev drevet fra Ravnegaard – i alt ca 111 tdr. land. De med rød-grøn skravering var det areal, der fulgte med selve den oprindelige ejendom, da den blev handlet i 2018. Den samlede ejendom består således i dag kun af ca 3,6 tdr. land.