af Kjeld Damgaard

Ud for den senere hovedindgang til hotellet, har alle byggearbejderne og håndværkerne samlet sig sammen med bygherren, Oscar Pedersen, der ses lidt til venstre for hovedindgangen. Anledningen er rejsegildet på det nye hotel “Kystens Perle” i 1951.

Den 22. maj 1950, blev familien Pedersen, der da boede i et nærliggende hus, vækket midt om natten ved at Snekkersten Kro brændte. Der var den nat 49 overnattende gæster, og Oscar Pedersen beretter om, hvilket mareridt det var at vente på at få konstateret, om alle var kommet ud i god behold.

Ingen kom til skade, hverken gæster eller personale, men stort set alt inventar – også det nyindkøbte til en ny bar – gik op i røg. Og da det ikke var muligt at få byggetilladelse lige med det samme, og Oscar Pedersen gerne ville beholde sit personale, så købte han simpelthen en restaurant i København. Han ombyggede den til ”Syv små Hjem” og drev den så med personalet fra Kystens Perle.

Efter lange forhandlinger fik Oscar Pedersen endelig en byggetilladelse, men så kneb det med at få byggematerialer. Men med tilsagn om et Marshall-lån, så lykkedes det endelig at komme i gang. Arkitekten var Max Louw, der tegnede et hotel med – efter datidens skik – en meget usædvanlig facade, tilmed malet i en speciel rød farve.

Men ved hotellets åbning den 5. april 1952 vakte stedet opsigt. Indretningen var i international klasse. Der var baldakiner over de store vinduer mod Strandvejen, der var særlige grill-rooms – en nyskabelse på den tid, specielt indrettede rum til tun-fiskerne, og endelig var der en mægtig stor bar, hvor der i glasdisken var installeret en slags fjernsyn. Det fungerede på den måde, at bartenderen betjente et filmapparat, som overførte billederne til bardisken, hvor gæsterne så i ro og mag kunne sidde og se film uden at underholdningen forstyrrede andre. Hotellet var nu indrettet med 40 værelser i luksusstil med bad til hver enkelt. Hele herligheden havde kostet omkring 4 mio. kroner – en meget stor investering i 1952.

Men hotellet blev straks en stor succes. Tunfiskerne strømmede til, og mange udlændinge. Især svenskere, gæstede hotellet i stort tal. Efter 10 års drift var Oscar Pedersen på så sikker grund, at han lod hotellet udvide til det dobbelte antal værelser. Det skete ved at udvide med en fløj mod syd. Her havde i en årrække ligget en benzinstation, som  dog i første omgang overlevede, at hotellet blev udbygget, men som kort efter blev fjernet. Det skete i marts 1962.

Det nye Kystens Perle, som det så ud efter genopbygningen i 1952.

Da den nye fløj var indviet, blev også en anden aktivitet udvidet. Det var hotellets underholdning. Omtrent samtidig havde Oscar Pedersen nemlig købt både Hotel Marienlyst og Hotel Hamlet i Helsingør. De tre hoteller kom til at danne grundstammen i ”Nordens festlige Hjørne”, som Pedersen herefter døbte Helsingør-området.

Det var både danske og internationale stjerner, der gæstede Hotel Kystens Perle. En af disse var den schweiziske sangerinde, Lys Assia, der var blevet verdenskendt med hittet ”Oh, mein Papa”. Hun har selv senere fortalt, at hun havde sagt nej til at synge alle andre steder, hvor der samtidig var raslen med knive og gafler. Men tilføjer så, at hun uvist af hvilken grund sagde ja til Oscar Pedersen. Faktum var, at de to omgående dannede par, og Lys Assia var i de følgende årtier med til at præge livet på Kystens Perle og i en række andre forretninger, sammen med Oscar Pedersen.

Oscar Pedersen var restaurant-, hotel- og handelsuddannet og fra 1942 restauratør i København. I de følgende årtier drev han – alene eller sammen med svogeren, Jørgen Tønnesen – adskillige hoteller og restauranter både i Danmark og udlandet. Oscar Pedersen var tillige bestyrelsesmedlem i utallige bestyrelser samt fra 1968 generalkonsul for Paraguay. Han var 1. gang gift med Tove f. Tønnesen (d. 1963), hvorefter han dannede par med sangerinden Lys Assia, som han først senere blev gift med.

I 1970 udvidedes Kystens Perle endnu engang. Boligen, der lå lige nord for hotellet, blev nedrevet. Og i stedet opførtes en tilbygning til hotellet, som bl.a. indeholdt et stort svømmebassin. Bassinet havde i øvrigt en helt speciel effekt – det kunne lave bølger!

Oscar Pedersen (1921-1995) var søn af skipper Lenius Pedersen og hustru Nielsine f Nielsen i Aalborg. Oscar Pedersen blev restaurant-, hotel- og handelsuddannet og fra 1942 restauratør i København. I de følgende årtier drev han – alene eller sammen med svogeren, Jørgen Tønnesen adskillige hoteller og restauranter både i Danmark og i udlandet. Oscar Pedersen havde desuden adskillige tillidshverv samt fra 1968 tillige generalkonsul for Paraguay. Han var 1. gang gift med Tove Tønnesen (d. 1963), hvorefter han dannede par med den schweiziske sangerinde Lys Assia, som han først flere år senere blev gift med.

Lys Assia i den forretning, som hun i slutningen af 60’erne drev på selve hotellet. (Foto 1969).

Men energikrisen i 1973 satte en stopper for de gode tider indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Men allerede inden da – i sommeren 1973 – havde Oscar Pedersen forpagtet driften af Kystens Perle ud til Inge og Jørgen Lohmann. Det var således dem, der måtte tage det hårde slæb i nedgangstiderne. Allerede i 1975 måtte de opgive, og Oscar Pedersen solgte derpå Kystens Perle. En æra var slut. Hotellet blev aldrig åbnet igen i fuldt omfang.

Nu fulgte en urolig tid, hvor bl.a. O.K.-Fonden var ejer i en periode. Efter flere fejlslagne forsøg på at få hoteldriften genetableret, blev det meste af hotellet i 1981 omdannet til 22 ejerlejligheder. Kun den nyeste del med svømmebassinet blev ikke omdannet. Driften af svømmebassinet fortsatte endnu nogle år. Og i underetagen indrettedes efterfølgende en restaurant, som selvfølgelig overtog navnet Kystens Perle. Og da svømmehallen også blev nedlagt, så indrettedes her 30 hotelværelser.

Den sidste restauratør her var Michael Wolfson, der i 1996 overtog hotellet sammen med Torben Christiansen. Den sidste del af Hotel Kystens Perle lukkede imidlertid med udgangen af 2006. Ejeren havde fået byrådets tilladelse til at nedrive bygningen og i stedet opføre ejerlejligheder på stedet. Ved en stor auktion blev alt inventaret solgt og efter op imod 250 års kro- og hoteldrift på stedet, var en æra slut. Denne del af “Kystens Perle” stod dog urørt, tom og øde i 8 år. Finanskrise m.v. satte en foreløbig stopper for nedrivningen, der først blev påbegyndt i slutningen af 2015m hvorefter er opført nye såkaldte punkthuse til beboelse.

I marts 1962 blev den Caltex-tankstation nedrevet, som var blevet opført mindre end 10 år før. Baggrunden var, at der skulle indrettes parkeringsplads på arealet, idet hotellet jo atter på den tid blev udvidet med det dobbelte antal værelser.

Den sidste del af hotelkomplekset, som overlevede som hotel og restaurant frem til 2006.

Rev. 01.04.2021