af Kjeld Damgaard

Foto fra januar 1979, umiddelbart efter at jordarbejderne til det nye idrætsanlæg var gået i gang. Vejen kaldtes dengang Søholmvej.

Vejens navn var oprindelig Søholmvej, hvilket officielt blev vedtaget af Helsingør Byråd i 1971 efter indstilling af kommunens vejmænd.

Nabokommunen, den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune, fulgte op på denne navngivning og gav et par år efter også navnet til den strækning, der lå i den kommune.
Vejnavnet Reerstrupvej blev vedtaget af Helsingør Byråd den 25. oktober 2000 efter en henvendelse fra beboerne på vejen. Baggrunden var at vejens fortsættelse i den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune også kaldtes Søholmvej, men at nummereringen startede forfra i hver sin kommune. Det afstedkom et stort antal forvekslinger, bl.a. i forbindelse med udrykninger. I stedet anmodede beboerne på vejen i den del, der ligger i Helsingør Kommune om at få navnet forandret til Reerstrupvej – opkaldt efter den landsby, hvortil jorderne langs vejen har hørt til. Det nye vejnavn trådte i kraft den 5. januar 2001.

Rev. 16.03.2021