af Kjeld Damgaard

Således så ejendommen ud i 1959 – set fra luften.

I 1800-tallet var det ganske almindeligt at leje et jordstykke ud for 50, 90 eller 99  år. Således også her, hvor den daværende ejer af gården Nøjsomhed udlejede et areal til stenhugger Wilhelm From. Allerede året efter overgik lejemålet til Hans Nielsen – og først i 1890 kunne han skrive sig som selvejer. Enken Johanne Hansen solgte i 1910 til J. Christian Nicolaisen, hvis søn Edvard senere overtog stedet.
Ejendommen har senere været handlet en del. I perioden kan nævnes politibetjent Kurt Verup Olsen (først lejer, senere ejer fra 1976-82) og ejeren i perioden 1994-2013 Rylle Mona Lange. Den nuværende ejer siden 2013 hedder Anders J. Kopp.

Huset, som det så ud fra syd i 2012.

Rev. 09.03.2021