Hans-Erik Schellerup-Nielsen

Dim. 1969. Ansat ved TKS 01.08.1969 som lærer paa prøve ved Espergærde skole. Ved skolens nedlæggelse i 1991 overført til Mørdrupskolen, endnu dér i skoleaaret 1994/95.
(TKS 1969/70, HKS 1979/80)