af Kjeld Damgaard

Smederupgaard 1952.

Fæsteren af Smederupgaard hed i 1681 Peder Pedersen, men om han var i familie med de senere fæstere er ikke undersøgt. I 1771 hed fæsteren Hans Larsen, og det var hans søn som i 1788 overtog gården. Han blev også den første selvejer i 1797, da kongen solgte ejendommen. Niels Hansen beholdt gården helt frem til sin død, hvorefter enken Maren Olsdatter overtog gården. Da hun døde blev den 63 tdr. land store Smederupgaard sat på auktion. Den første auktion fandt sted den 13. marts 1839 i Esrom, men tilsyneladende uden at bud blev gjort. Den 21. marts gentog det sig, og en tredje auktion blev fastsat. Her bød to interesserede på gården, dels procurator Christian Kløcher (tillige fuldmægtig ved Kronborg Amtsstue), dels gårdmand Peder Jensen fra Saunte. Kløcker opnåede det højeste bud på 1850 rigsdaler, men dermed var rekvirenten (arvingerne) af auktionen ikke tilfreds, og anmodede og om fjerde auktion. Den fandt sted den 11. april og nu bød – foruden Kløcher – også to nye interesserede købere: Rasmus Rasmussen fra Helsingør og Hans Clausen fra Borsholm. Sidstnævnte fik hammerslag med et bud op 2.105 rigsdaler.
Hans Clausen solgte allerede i 1846 til urmager Jacob Jensen fra Esbønderup Skovhuse. Denne solgte atter i 1851 til ejer af Toftemosegaard i Stenstrup, Lars Hansen. Denne drev begge gårde i en årrække, men afhændede i 1871 Smederupgaard til sin ene søn, Niels Larsen.
I 1903 blev Anton Peter Poulsen (d. 1935) ny ejer af gården. Han var gift med Anna Dortea, der kom fra midtsjælland. Deres søn Niels Anton Keiniche Poulsen (1904-99) , blev gift med Karen Jørgensen (f. 1906) fra Græsted. De blev de sidste, der drev landbrug fra Smederupgaard. Jorden er nu bortforpagtet til Sauntegaard.

Fæstere af Smederupgaard:

   -1681-       Peder Pedersen
         -1788   Hans Larsen
1788-1797   Niels Hansen (søn)
 
Ejere af Smederupgaard:
1797-1832   Niels Hansen
1832-1840  Maren Olsdatter (enke)
1840-1846  Hans Clausen
1846-1851   Jacob Jensen
1851-1871   Lars Hansen
1871-1903   Niels Larsen (søn)
1903-1935   Anton Peter Poulsen
1935-1999   Niels Anton Poulsen (søn)
1999-2013   Karen Poulsen f. Jørgensen (enke)

2013-          Tina og Christian Kjersgaard-Johansen

Rev. 19.03.2021