Sanderødgaard, Hornbækvej 657, matr. nr. 1, Bistrup

af Kjeld Damgaard

Foto fra gårdspladsen på Sanderødgaard omkring 1910. På bukken ses daværende gårdejer Ole Jensen.

Tre af gårdene i selve landsbyen var oprindelig slægtsgårde. Sanderødgaard havde således været i samme slægts eje fra midten af 1700-tallet – men i 1918 måtte Ole Jensen sælge den ud af familien. Efterfølgende kom den en del i handlen, men det var først, da entreprenør Poul H. Hansen overtog gården i 1963, at de store forandringer indledtes. I stedet for landbrug omlagdes driften nemlig til råstofudvinding. Store mængder af grus er siden blevet gravet ud på gårdens tilliggender.

Ejere:

1794-1818 Søren Pedersen (søn)
1818-1843 Ane Cathrine Larsdatter (enke)
1843-          Jens Olsen (søn)
         -1880 Ane Olsdatter (enke)
1880-1918 Ole Jensen (søn)
1918-1923 veksellerer Johannes Theodor Henriques
1923-1926 boghandler P. E. Bluhme
1926-1927 Jens Lauritsen Sandager

Gaardejer Johannes Pedersen, ejer af Sanderødgaard fra 1930 til 1960.

Veksellerer Johannes T Henriques, ejer af Sanderødgaard 1918-23.

1927-1930 proprietær A.C. Jespersen
1930-1960 gaardejer Johannes Pedersen
1960-1963 højesteretssagfører Ole Gangsted Rasmussen
1963-1973 entreprenør Poul H. Hansen m.fl.
1973-1985 entreprenør Aksel Jensen
1985-1990 lærerinde Kirsten Aagaard Nielsen
1990-1993 SGC Genbrugscenter A/S
1993-          RGS Nordic A/S

Rev. 18.02.2021