Hr. K. Rebæk

Skoleholder ved Tibberup Skole, der blev drevet af Krogerup Gods. Skoleholder fra 1763, og figurerer endnu dér 1765 (sandsynligvis længere), men ses ikke i Oeders Efterretninger i 1771.
Muligvis identisk med den Knud Olufsen Rebech (Rebæk), som blev født ca 1730 i Aalborg (søn af en bagermester) og som blev student i 1750.
(KJ 1988, Sjæll. Stifts Bispearkiv: ”Indkomne Sager 1737-1820” i LAS, MyHeritage v/Kim Grundtvig)