af Kjeld Damgaard

Fotografen har stået på Kongevejen lige syd for Nyrupkrydset og fotograferet mod nord – tidspunktet er 1966.

Den gamle Kongevej mellem Hirschholm og Kronborg eksisterede frem til 1780’erne. Dens tracé gennem Nyrup gik fra det nuværende Munkegaarde Hegn og løb ind i Nyrup by ved dennes vestgærde (det nuværende dobbeltsving ved Nyrupgaard). Herfra gik den gamle vej gennem landsbyen og løb derpå videre gennem det nuværende Nyrup Hegn.
I 1779 gik man imidlertid igang med at anlægge en hel ny Kongevej, der skulle gå i en lige linje fra Brønsholm til Tornebakken (ved nuværende Kvistgaard). Herfra anlagdes den nye vej i et tracé, der gik i en lige linje mod et punkt lige øst for Nyrup, hvorefter vejen anlagdes i en næsten lige linje frem til Svingelport i Helsingør.
Vejen var ved anlæggelsen en hel moderne chaussé. Hver eneste bonde langs vejen blev udkommanderet til at deltage i anlægget. For hver 1 tønde hartkorn skulle bonden anlægge 1 favn, 2 fod og 1 tomme vej (= ca 2,5 meter).
Vejen var en en såkaldt chaussé, som er betegnelsen for en vejtype, en befæstet vej, hvortil der udgraves en vejkasse, der i bunden forsynes med en profil, så vejen i færdig form kan afdrænes for vand. Der lægges således store paksten i bunden og derover ler eller grus. Ovenpå dette lag lægges 1 a 2 håndstore sten ellerskærver af forskellig størrelse. Dette lag dækkes af et tykt lag grus. Kun på særlige strækninger brolagde man tillige strækningen.

Først i 1920’erne skete der større ændringer af denne vej, der indtil da havde klaret trafikken uden større problemer. Men med

Her har fotografen haft linsen rettet mod Helsingør – tidspunktet er 1965.

bilernes fremkomst i større omfang efter 1. verdenskrig, blev det nødvendigt at befæste de store veje – herunder Kongevejen. Den blev således belagt med beton – en belægning, der først blev udskiftet 50 år senere.

Kongevejen gennem Nyrup fik hovedlandevejsnummer A3 og europavejnummer E4. Indtil 1974 var det hovedfærdselsåren mellem København og Helsingør. På dette tidspunkt blev den aflastet ved åbningen af Helsingørmotorvejen på strækningen mellem Brønsholm og Mørdrup.

Endnu i oktober 1978 var der rester tilbage af den oprindelige runddel i Nyrup. Den blev anlagt i 1770’erne og overlevede delvist i over 200 år. “Nyrup Runddel” havde form som en stor rundkørsel, men uden en midterhelle. Billedet viser den del af runddelen, der var tilbage – men som var ubrugt og derfor bevokset med træer. Krydset ligger til højre for bevoksningen.


Rev. 15.03.2021