af Kjeld Damgaard

I 1956 blev vejen – uofficielt – kaldt for Fredensborgvejen – den førte jo til Fredensborg. På det tidspunkt var vejen stadig kranset af de vejtræer, der blev plantet i begyndelsen af 1930’erne. Det er Nyrup by man skimter til venstre i billedet.

Den gamle Kongevej fra 1584 mellem Frederiksborg og Kronborg er forgængeren for den vej, der nu kaldes “Helsingørsvej”. Kongevejen havde dog oprindelig et noget andet forløb end den nuværende vej. Fra vest var vejens tracé forbi Munkegaarde Hegn lidt sydligere, der efter gik den i lige linje til Nyrup bygades vestlige ende. Midt på denne strækning løb den indtil 1770’erne sammen med Kongevejen mellem Hirschholm og Kronborg. Igennem Nyrup by var de to Kongeveje identisk med den nuværende Krogenbergvej. Øst for Nyrup næsten identisk med nuværende Gurreholmvej – indtil Ræveport, hvor Kongevejene gik igennem Nyrup Hegn mod Helsingør.
Vejen blev imidlertid i 1934 forlagt til syd for Nyrup. Samtidig ændredes vejforløbet også ud for Munkegaarde Hegn.
I den lokale befolkning blev vejen kaldt for Fredensborgvej – simpelthen fordi den førte til Fredensborg. Det var derfor med undren, at man med virkning fra den 1. oktober 1977 så, at Helsingør Byråd havde vedtaget at vejen, som også kaldtes “Hovedvej A6” nu skulle hedde “Helsingørsvej”.
Navnet var imidlertid opfundet af nabokommunen, Fredensborg-Humlebæk Kommune. Her havde man nemlig i 1975 “forlænget” vejnavnet fra kun at gælde ved Fredensborg til at gælde hele strækningen mellem Fredensborg og Reerstrup. Helsingør Byråd vedtog derfor at bruge samme vejnavn også på strækningen fra Reerstrup til Nyrup. Også nummereringen blev en forlængelse af numrene i nabokommunen, således at der ikke ville optræde to ens adresser.
Om navnet bør tillige nævnes, at det er dårlig dansk. Ganske vist findes der i dansk retskrivning en regel om dobbeltsammensætninger, som er et sammensat ord, hvis første led selv er en sammensætning. I sådanne tilfælde tilføjes et “s” imellem de to led. Men det er ikke uden undtagelse. Ved vejnavne er reglen som regel at undlade dette s. Det ville da også lyde underligt med et s i vejnavne som Hornbækvej eller Gurrevej. Navnet burde m.a.o, have været Helsingørvej.

I 1982 så Helsingørsvej således ud ved krydset ved Gurreholmvej og Krogenbergvej. Krydset blev først efterfølgende ombygget således at Krogenbergvej blev en sidevej til Gurreholmvej.

Rev. 14.03.2021