Anders Brodtkorb

f. 07.08.1933 paa Frederiksberg som søn af ing. Knud Andreas B. og hustru, bibliotekar Gudrun f.Bach. Student fra Sortedams Gym., Kbh. Dim. Gedved sem. 1960. Ansat ved TKS 01.07.1960 som asp. ved Espergærde skole. 01.07.1962 lærer smstd.  Sløjdlærerudd. 1961. Skolevejleder fra 1974 paa Espergærde skole.  01.07.1975 overlærer smstd. Ved skolens nedlæggelse 01.08.1991 overflyttet til Tibberupskolen og fortsat overlærer og skolevejleder dér.  G. 25.06.1960 m. Karen Marie Brodtkorb, s.d. Bestyrelsesmedl. i Foreningen af skolevejledere og skolekonsulenter 1975-80 og 1982-93. Anders Brodtkorb døde den 19.08.2020.
(TKS 1960/61-1969/70, Erindringer af 06.09.1994, HD 22.08.2020)