Teglstrup Hegn – en del af Nordskoven

Vinterbillede fra Teglstrup Hegn, fotograferet den 22, januar 1922. Billedet viser Gammel Hellebæk Vej, der blev nedlagt som offentlig vej 1881, efter at Nordre Strandvej i 1870’erne var blevet ført igennem på hele strækningen mellem Helsingør og Hellebæk.

Af Kjeld Damgaard

Teglstrup Hegns nuværende grænser blev først fastsat i 1783-84. Før den tid udgjorde skoven den østlige del af den store Nordskov, der strakte sig over store strækninger i den nordlige del af den nuværende Helsingør storkommune.

Skoven med dens nuværende udstrækning blev således dels til ved at en stor del af Nordskoven blev inddraget. Dertil kom, at 110 ha af Horserøds jorder og 110 ha af Helsingør Overdrev blev lagt ind under skoven. I perioden 1785-95 blev skoven så indhegnet og endnu i dag ses de gamle stendiger, som det i øvrigt er ulovligt at passere, undtagen hvor der er tydelige indgange til skoven.

Skovens navn har antagelig forbindelse til det forhold, at der i skoven har været brændt tegl, måske helt tilbage fra tidlig middelalder.

 


Rev. 18.04.2021