Hr. Hansen

Lærer ved ”Hellebæk ny Skole” – også kaldet ”Fabrikkens Skole” fra dens oprettelse i 1897 og frem til ca 1900-01.
(ML 1976)