af Kjeld Damgaard

Ledgaard fotograferet i 1952

Ledgaarden var fra 1810 ejet af Søren Andersen og derefter af hans efterkommere. I 1931, da de to søskende Anna og Anton Jensen solgte til nevøen Niels Erik Bytoft, var der dog begyndelsen til enden med slægtsgården. I 1935 solgtes gården ud af familien og herefter blev landbrugsdriften forestået af bestyrere. Da landinspektør Jørgen Oltmann købte gården i 1963 solgte han jorden fra, dels til andre landbrug, dels til byggegrunde. Fra 1995 var gårdens bygninger ejet af Søren Klitgaard og Lone Aabjerg Jensen. Længerne var indrettet til boliger samt til værksted for restaurering af antikviteter.
Efter gårdens salg i 2017 til anpartsselskabet “JF Holding København” med adresse på Havnevej 7 i Hornbæk, ansøgte den nye ejer om tilladelse til at indrette bygningerne til i alt 11 små udlejningsboliger. Kommunen ville imidlertid maksimalt kun gå med til 8 lejligheder. Som følge af dette afslag ansøgte bygherren om tilladelse til at nedrive sidebygningerne og i stedet opføre nye lejlighedslænger på samme sted. Trods adskillige protester over at endnu en af Hornebys oprindelige gårde blev nedrevet, fik bygherren nedrivningstilladelse.
Rev. 28.02.2021