Nielsine Nielsen

Privatskolelærerinde på Horserød Overdrev i 1883.
(TSR 06.02.1883)