af Kjeld Damgaard

På dette kort fra 1898 er Kalvehavehus tegnet som to vinkelhuse. Den oprindelige ejendom er den sydligste, medens den nordlige del først opførtes omkring 1897. M = Mørdrupvej, K = Kystbanen, JA = Jernbane Allé – den blev uofficielt i de første år kaldt Mertinsvej.

I 1791 blev Mørdrup landsby udskiftet. D.v.s. at dens jorder, som hidtil havde ligget i små aflange striber som gjorde, at alle gårdene havde lige stor andel i den gode og den dårlige jord – disse jorder blev nu lagt sammen, så hver af byens 9 gårde fik sine jorder samlet enten rundt om gården eller i en vifteform (stjerneudskiftning).

Navneforvirring
Tre af gårdene flyttede ud af landsbyen. Men  udover gårdene var der også fire husmænd i Mørdrup landsby. Et af disse hus mandssteder med jord, lå indtil udskiftningen i selve landsbyen, men den flyttede også ud. Husmandsstedet kaldtes Kalvehavehus – men nok kun efter udflytningen – fordi det jo var navnet på det sted i Mørdrups Mellemvang, som husmandsstedet fik tildelt. Dens oprindelige navn Kallehaugehuus er siden hen blevet taget op igen – og ejendommen er i nyere tid blevet kaldt Kollehaugehus.

Ejendommen, der indtil da havde været en fæsteejendom under Krogerup Gods, blev i 1806 købt til selveje.

Indtil 1896 blev dette areal drevet som landbrug, men det år overtog et konsortium ejendommen ”Kollehaugehus”. Konsortiet blev ledet af den københavnske tømrermester Victor Mertins, som efter en ombygning faktisk flyttede ind i ejendommen.
På det tidspunkt var en stor del af ejendommen imidlertid blevet eksproprieret til den nye bane mellem Klampenborg og Helsingør (Kystbanen), og konsortiet som havde opkøbt ejendommen, har derfor tænkt at kunne udstykke området til villaer. Hvis de havde tænkt, at de ville blive lette at sælge fordi de kom til at ligge tæt ved en station, så må de i første omgang være blevet skuffede. DSB ønskede nemlig ikke at anlægge en station her – og var i øvrigt længe i tvivl om, hvorvidt den skulle ligge i Tibberup – hvis der overhovedet skulle være en. Først i 1898 kom der en holdeplads.

Beskrivelse af ejendommen
I 1894 blev ejendommen beskrevet i forsikringsarkivalierne som en trelænget ejendom:
– et stuehus, stråtækt, 9 fag
– stald og lade, stråtækt, 12 fag
– et svinehus, stråtækt, 5 fag

På dette nutidige kort er indtegnet hvilket areal, der hørte til husmandsstedet, Kalvehavehus. Selve ejendommen er markeret med rødt.

i alt forsikret for ca 4.500 kr.

I 1899 er ejendommen blev forandret:
– et stuehus i syd, stråtækt
– en villa i nord, paptag
– et udhus i vest, stråtækt
– et stuehus i øst, paptag.

Det kan være vanskeligt at få hold på, hvilke bygninger der består, men i korthed betød det, at omtrent halvanden længe af den oprindelige lille landbrugsejendom var blevet revet ned – og i stedet var der opført nordøst for den oprindelige en ny ejendom, som lå tættere på den nuværende Jernbane Allé.
Denne sidste ejendom blev senere en selvstændig ejendom med adressen Jernbane Allé 14, medens det oprindelige Kollehaugehus havde nr 16.
 

Ejere:
1896-1930   Anna og Victor Mertins
1930-1953   fru Annette Morville f. Møinichen
1953-1958   dir. H. J. Ø Rohde
1958-1959   dr. Imm. Strand
1959-1984   red. Erik Høgsbro Holm
1984-1996   Bonnie og Troels Munch-Petersen
1996-1997   Bonnie Munch-Petersen
1997-2000  Pouel Wangensteen Sædder
2000-2003  Claus Asvarischtsch
2003-            Margit og Carsten Sundø

Kalvehavehus i 1949 – inden udstykningerne. Adressen er nu Jernbane Alle 16 B.

Rev. 09.03.2021