Knud Orla Sønderskov Jensen

Ansat ved TKS 01.08.1967 som læreraspirant ved Mørdrupskolen. Ansat ved Randers Skolevæsen 01.08.1968.
(TKS 1967/68, HKRA)