Hornbæk havnefest anno 1904

Af Kjeld Damgaard

Annonce, der reklamerer for Hornbæk-festen i 1904. Bemærk, at blandt de ting, der fremhæves, er at der forefindes ”cyklestald” på festpladsen !
(Helsingør Avis, 4.7.1904)


Da fiskerne i Hornbæk i 1875 gik i gang med anlægget af Hornbæk Havn, havde de først og fremmest i tankerne, at havnen skulle blive centrum for deres aktivitet, nemlig fiskeriet. Tiden har imidlertid vist, at havnen også på mange andre måder er blevet centrum for byen og dens aktiviteter.

Ikke mindst havnefesterne, der startede som en indsamlingsfest til fordel for havneanlægget, blev igennem mange år en årligt tilbagevendende begivenhed, som dels de lokale, dels landliggerne bidrog til på den ene eller anden måde. Efter at de første fester løb af stablen i 1880’erne synes det dog som der var en længere pause i festerne.

Men i 1904 var der sommerfest i Hornbæk søndag den 24. og mandag den 25. juli. De lokale aviser reklamerede kraftigt for festen, og skrev bl.a. at festen afholdes det smukkeste sted man kan tænke sig, ud imod havet. Bl.a. vil københavnske skuespillere bidrage til publikums underholdning, så man bør ikke forsømme en udflugt til Hornbæk.

Søndagen den 25. juli var Helsingør Avis’ reporter i Hornbæk for at se på løjerne –  og han blev ikke skuffet. Han skrev bl.a.:

Et Besøg ved Hornbækkernes Fest er virkelig i høj Grad lønnende. Der er Liv og Røre paa Pladsen. Overalt omsværmes man af unge lysklædte Damer, som sælge forskellige Ting, og ved Rouletten og Tombolaen er Afsætningen rivende. Folk kappes om at yde deres Skærv til Indtægt for Havnen. I Dansesalen optræder tidlig paa Aftenen forskellige kjøbenhavnske Kunstnere og Kunstnerinder, blandt hvilke end ikke savnes en saa celeber Gæst som selve Fru Oda Nielsen.  Her er stuvende Fuldt Hus til alle Forestillinger, og Bifaldet er til Tider overvældende. Senere, da Ungdommen

begynder at træde Dansen, er Tilstrømningen ikke mindre. I en Villa, der var omdannet til en hyggelig Thepavillon, var hver Plads optaget. Folk stod helt ud i Gangen for at høre den 14-aarige Frk. Breuning Storm, der viste sig at

Dette foto stammer ikke fra havnefesten 1904 – men er taget ca. 10 år senere – på en dag, hvor fiskerne er kommet ind, og landliggerne betragter deres arbejde fra kajkanten.

være en hel Violinvituos.

I Aftenens sene Timer tændes en Mængde Lamper rundt om paa Festpladsen. Det er af stor Virkning netop paa dette Sted, hvor de mange Lys kaster Skær over Vandet. Et smukt og smagfuldt Lystransparent, fixt arrangeret i Form af et Skib, fortjener særligt at fremhæves.

Festens omsætning blev på ca 5.000 kr – en anseelig sum i datidens penge.

Rev. 27.02.2021