Carl J. Petersen

f. 30.11.1897. Dim. fra Haslev sem. 1918. 01.06.1923 fast ansat ved Aalborg kommunes Skolevæsen. Fra ca 1933 ved Rantzausgade skole i København. Overlærer ved Hornbæk skole fra 01.12.1938. Afgang 31.12.1944. Senere overlærer ved Slagelse Skolevæsen.
(”Hornbækkersamfundets Aarbog 1948”, STFH 1944, SFA 1941-1942, DSS 1933)