af Kjeld Damgaard

I 1955 – medens gården blev kaldt Hansagaard – så den således ud set fra nord.


Gården kaldtes oprindeligt for “Marianesminde”, senere for “Hansagaard” og senest for “Solgaarden”. Ingen af navnene var dog registrerede og tinglyst. Gården brændte i 1943, men blev genopført på samme sted.

Ejere:
1849-1862 skomager Niels Jensen
1862-1891 høker og musiker Jens Nielsen (søn)
1891-1913 Ane Kirstine Nielsen (“Stine Høker”), (enke)
1913-1918 Hermann Stender og Carl Charles Julius Nielsen
1918-1926 Frederik Klinge
1926-1934 Ejnar Mauritzen
1934-1948 Olaf Olsen
1948-1956 Ove Andreasen
1956-1957 Johanne Lykkel
1957-1957 Else Madsen
1957-1963 Knud Paludan
1963-1978 Kaj Jørgensen (tidl.  “Bakkegaard”)
1978-1984 Preben Jørgensen (søn)
1984-2012 Inge Jørgensen

2012-2016 Lars Hastrup

2016-2020 Thomas Ole Rask og Peter Flemming Rask

2020-          Karen Ingemann Larsen og Ib N-P Larsen samt Natacha og Niclas I. Larsen

Rev. 26.02.2021