Laura Johanne Elisabeth Peitersen Rindal (1882-1966)

af Kjeld Damgaard

“Søster Laura” , hvis borgerlige navn var Laura Rindal boede i mange år i Tikøb, men også i en årrække i Nyrup og Kvistgaard.


“Søster Laura”, hvis oprindelige navn var Laura Rindal, startede som sygeplejerske i Tikøb Sygeplejeforening i 1909 og var aktiv til efteråret 1939, hvor hun trak sig tilbage på grund af svigtende helbred.

Hun boede først i en periode på Esrumvej 412 i Plejelt, senere hos smedemester Christensen i Tikøb, dernæst hos frk. Stokkerup i Nyrup (Krogenbergvej 5), hvorefter hun flyttede til Kvistgaard, hvor hun boede hos Ellen Olsen (Munkegaardsvej 66) sammen med Emilie Larsen.
Herfra flyttede hun til Tikøb, hvor hun boede umiddelbart overfor Motormøllen.

Og endelig – da hun ophørte som hjemmesygeplejerske – flyttede hun til Slagelse i Løvegade, hvor hun drev en sygeplejeforretning.

“Sygeplejeforeningen for Tikøb” havde således igennem en lang årrække “Søster Laura” som sygeplejerske. I 1917 havde hun f.eks. udført 578 sygebesøg  og givet 267 massagebehandlinger, og der var almindelig tilfredshed med sygeplejerskens gerning – udtalte den daværende formand for foreningen, provstinde Nanna Petersen fra Tikøb.

Søster Laura var i øvrigt moster til den Peter Rindal, der i midten af 1960’erne lagde navn til begrebet “Rindalisme”, som stod for en folkelig modstand mod statsstøtte til kunstnere – især kunstnere, der udførte abstrakt kunst. Lauras søster, Eva Rindal var fra 1919-23 lærerinde i Tikøb Kommunes Skolevæsen ved Holmene Skole.

Rev. 14.04.2021