Aage Nielsen

f. 28.02.1909. Dim. 1933. Aspirant ved Espergærde skole 1933-35. Ansat som lærer ved Nygaard skole 01.06.1946. Overlærer ca 1958. Afgang som overlærer 01.11.1965. Død i 1965/66.
(STFH 1944, SFA 1945-1949, TKS 1956/57-1965/66, HKRA)