Aase Bergstrøm

Dim. 1968.  Ansat TKS 01.08.1968, tiltraadt 16.08. s.a. som lærerinde-aspirant ved Hellebæk skole. Ansat dér indtil 1974.
(ML 1976, TKS1967/69- 1969/70)