Af Kjeld Damgaard

Denne brochure blev udarbejdet af landsretssagfører Johan Asmussen i København, da arealet ved de to veje ”Thorshøj Allé” og ”Bag Præstegaarden” skulle udstykkes i slutningen af 1930’erne.

Brochuren, hvori Thorshøj Allé kvarteret blev udbudt, var fuld af lovord om området: ”Kun 5 fra stranden”, ”Fjernt fra uro og trafik”, ”Nær ved to hovedveje”.

Grundene var mellem 680 og 1250 kvm. store, og der var smukke levende hegn omkring hele kvarteret. Der var tilmed mulighed for at anlægge en plads til tennis– og badmintonbaner –  en mulighed, der blev realiseret.

Landsretssagfører Johan Asmussens overskrift i brochuren til højre lyder:

“En fredelig grund i HORNBÆK” – hvilket jo ikke er ganske korrekt, når der tales om dette område – arealet ligger således i Hornebys ejerlav. Imidlertid må det erkendes, at kun de færreste i dag ved at dette område egentlig henhører til Horneby – og kun ved en mere eller mindre tilfældighed blev en del af Hornbæk Postdistrikt for godt 100 år siden.

Og så kommer man jo heller ikke uden om, at der sikkert har været mere salg i navnet ”Hornbæk”, end i navnet ”Horneby”. I 1930’erne var Hornbæks navn for længst slået fast som en fashionabel badeby.

Thorshøj Allé som den så ud før udstykningen. Man ser vejen mod nord, omtrent hvor senere vejen ”Bag Præstegaarden” blev anlagt.

 
 

Rev. 28.02.2021