Af Kjeld Damgaard

Udover Mørdrups 10 gårde var der jo også en række husmænd – og her var kutyme, at der for hver gård også skulle udlægges et areal til en husmandsbrug. Måske nogle af de jordløse husmænd i landsbyen fik tildelt en jordlod på denne måde. Præcis hvor mange der blev oprettet ved vi desværre ikke, men eksempelvis kendes ”Kalvehavehus” – nu Jernbane Alle 16B. Derimod var Søbækhus ikke et nyoprettet sted i 1791 – det havde eksisteret i århundreder som vandmølle og lå hvor nu ”Sing-Sing” ligger, d.v.s. Stokholmsvej 29.

HUSMANDSSTEDER I MØRDRUP:

Matr. nr. 11 = Søbækhus  = Stokholmsvej 29 (nedbrændt 1907)

Matr. nr. 12 = Kalvehavehus (Kallehaugehus) = Jernbanevej 16B

Matr. nr. 13 = En ubebygget lod = omtrent hvor Espergærde Centret nu ligger

Matr. nr. 14 = Godthaab = Hovvej 43

Matr. nr. 15 = Husmandssted med jord = Sølvvej 15A

Matr. nr. 16 = Nykro (Sophienhøj) = Kongevejen 345

Matr. nr. 17 = Pomona = Kongevejen 325

Matr. nr. 18 = Ellekildehus = Mørdrupvej 53 (nedrevet 1919)

Matr. nr. 19 = Husmandsparcel, Mørdrupvej 99

Matr. nr. 20 = Husmandssted = Mørdrupvej 94 (nedrevet 1968)

Matr. nr. 21 = Husmandssted uden jord = Mørdrupvej 110

Matr. nr. 22 = Husmandssted uden jord senere smedje = Mørdrupvej 86

Matr. nr. 23 = Husmandssted uden jord = Mørdrupvej 133B

Matr. nr. 24 = Husmandssted uden jord = Mørdrupvej 123A

Matr. nr. 25 = Damgaarden = Mørdrupvej 96

Matr. nr. 26 = Mellemvangsgaard = Stokholmsvej

Siden 1791 er der oprettet en hel del flere husmandssteder, som i nogle tilfælde har udviklet sig til gårde. Det gælder således bl.a. Stokholmsgaarden og Kohavegaard. De to oprindelige husmandssteder Damgaarden og Mellemvangsgaard udviklede sig også til ejendomme med gårdstørrelse.

Rev. 06.03.2021