af Kjeld Damgaard

Igennem mange år var der drift af en grusgrav ved Krogenbergvej vest for Nyrup landsby. Det gav til landsbyboernes store frustration en del lastvognskørsel gennem landsbyen ad Krogenbergvej. (Foto 1979).

I århundreder kaldtes vejen gennem Nyrup for “Nyrup Gade”. En gade var nemlig betegnelsen for det færdselsområde gennem landsbyen, som var indgærdet eller begrænset på begge sider.
Fra 1584 og frem til 1934 var Nyrup Gade en del af Kongevejen mellem Frederiksborg og Kronborg.
I perioden frem til 1770’erne var bygaden dog også en del af Kongevejen mellem Hirshholm og Kronborg. Vejen gav således liv til landsbyen, som både havde krohold, smedje og andre håndværk, som de vejfarende kunne nyde godt af.
I 1973 vedtog Helsingør Byråd, at vejen fremover skulle hedde Krogenbergvej, idet vejen efter omlægningen i 1934 naturligt fortsætter i den vejstrækning, som fører igennem Krogenberg Hegn frem til den nuværende Hornbækvej.
Rev. 15.03.2021