af Kjeld Damgaard

Gurreholmvej fotograferet i 1920’erne – før vejen blev asfalteret. Ejendommen på billedet er Gurreholm, efter hvilken vejen fik navn.

Vejen mellem Nyrup og Nyrup Overdrev ses på de ældste detaljerede kort over Nyrup fra 1788. Vejens tracé var dog dengang en smule anderledes idet dens tilslutning til Nyrup Gade var placeret helt inde ved byskellet (ved nuværende telefoncentral). Engang i første halvdel af 1800-tallet blev den forlagt længere mod øst til den nuværende placering.
Vejen havde ikke noget officielt navn før end i starten af 1970’erne, men måske de lokale bønder har kaldt den Overdrevsvejen, da den jo førte op til overdrevet. Det haves der dog ingen dokumentation på.
I foråret 1973 vedtog Helsingør Byråd imidlertid at vejen skulle have et navn. Den blev opkaldt efter en af vejens ejendomme, nemlig “Gurreholm”, som i parentes bemærket intet har med Gurre at gøre. Ejendommen Gurreholm har således kun fået navnet fordi ordet var mere markant end Nyrups og fordi der i mange år har klæbet en vis prestige i ordet “Gurre”.
Men summa summarum: Helsingør Byråds navngivning af vejen er dybest set ahistorisk, fordi stedet jo intet har med Gurre at gøre – vejen førte oprindelig heller ikke til Gurre landsby, som lå lige øst for Gurre Borg, men derimod til Nyrups overdrev.


Rev. 14.03.2021