Af Kjeld Damgaard

Den del – kaldt “Solvang” – af den oprindelige ejendom blev bygget i 1897 – fotograferet i 1959.

Det oprindelige hus (d.v.s. nr 299 A), der stammede fra 1838-39 blevet suppleret med endnu et hus i 1897, hvor to længer opførtes. Det ene var det nuværende stuehus på nr 299 C og i vinkel med dette et brændehus. De to nye huse blev takseret til 4.195 kr, medens det gamle (nr 299 A) i 1892 var vurderet til 1.884 kr.
Samme år som Peter og Marie Jørgensen overtog ejendommen fik de familieforøgelse. Det var sønnen Frederik Viktor Jørgensen, der meldte sin ankomst. Familien blev senere forøget med yderligere 5 sønner og 2 døtre.
I 1939 overtog ægteparret Frederik og Gudrun Jørgensen stedet. De fik to sønner, Flemming og Henning. Den ældste blev uddannet smed hos smeden i Mørdrup, men slog sig hurtigt på entreprenørvirksomhed.
I 1958 overtog han i kompagniskab med E. Rand ”Edvard Hansens Maskinstation” og kaldte det ”Rand & Jørgensen”.
Flemming Jørgensen overtog huset i 1962 og året efter også entreprenørfirmaet som enejer.
Grunden blev herefter omdannet til plads for entreprenørmaskiner, og stedet fortsatte således frem til 1976, hvor tiderne tvang Flemming Jørgensen til at omdanne stedet til et aktieselskab, under navnet ”A/S Drumlaw 25”.
I 1977 udskiltes det oprindelige hus (d.v.s. nr 299A) i en selvstændig ejendom – se denne.

I 1983 blev den øvrige ejendom (d.v.s. nr 299 B-C) overtaget af anpartselskabet ”Kongevejen 299 Espergærde ApS”, der i 2013 blev overtaget af ”Ejendomsselskabet Sæby Aps”, som er ejet af en svigerdatter til Flemming Jørgensen, Michala Jørgensen (g,m. Johnny) i Plejelt. Selskabets formål er fortsat at drive entreprenørvirksomhed, men der sælges også biler (K.B.-Biler).

Pladsen, der siden 1962 har været benyttet til entreprenørvirksomhed – nu med adressen nr 299 B-C.
Denne del af den oprindelige ejendom, der også omfattede nr 299 A, bærer navnet ”Solvang”.

Rev. 09.03.2021