Om vejnavnet Gylfesvej
af Kjeld Damgaard

Den mest markante ejendom på Gylfesvej er plejehjemmet Strandhøj – her fotograferet i december 2019.

Vejen var oprindelig en del af Gefionsvej (nuv. Gefionsbakken). I 1905 kaldes strækningen således for Gefionsvej og atter i 1915 ses betegnelsen. Ændringen er antagelig foreslået i 1923 af Grundejerforeningen for en del af Tikøb Sogn, som Espergærde Byforening hed dengang. Navnet Gylfesvej ses således i Mandtalslisten fra 1923.

Gylfesvej i Mørdrup Strandvang er sammen med den oprindelige Gefionsvej (nu Gefionsbakken) et udtryk for den interesse, der var i slutningen af 1800-tallet for den nordiske mytologi. Den gav sig bl.a. udtryk ved navngivningen af Øresundsfartens hjuldampere mellem Helsingør og København. Et par af disse kaldtes for hhv Gylfe og Gefion. I Sletten byggedes et hotel, der fik navnet Hotel Gylfe, i Helsingør fik en anden vej navnet Gefionsvej og i København indviedes Gefionspringvandet.
Sagnet er her gengivet efter Peder Hansen Resen, “Danske Atlas”, der blev skrevet i 1688: “I Sverige herskede der engang en konge ved navn Gylfe. Om ham fortælles det, at han gav en fremmed kvinde, som kom til ham og sang sødeligt, så meget land til eje, som fire tyre kunne pløje på et døgn. Denne kvinde var af asernes æt og hed Gefion. Hun hentede fra nordboerne i Ictumheim (= Nørrejylland) fire tyre som hun havde undfanget med en jætte og, efter at de var forvandlet til okser, spændte for ploven. Men de pløjede et mægtigt stykke land så vidt og dybt, at de ikke blot skilte det fra fastlandet., men også slæbte det sydpå gennem havet, indtil det hang fast i nogle snævringer, hvor Gefion bød det at slå sig til ro og gav dette land navnet Sælund. På det sted, som jordstykket var trukket op af, kom der vand, som nu kaldes en sø i Sverige, og dens bugter er fordelt ligesom halvøerne på Sjælland.”

Navnet Gylfesvej var i 1977 i spil i forbindelse med BBR-problematikken fordi der også var en Gylfesvej i Helsingør. Da Gylfesvej på Mørdrup Strandvang imidlertid var den mindste skulle den egentlig have skiftet navn, men det endte med, at det i stedet var Helsingør-vejen, der ændredes til Gefionsparken. Dermed kunne Gylfesvej beholde sit navn.

Rev. 07.03.2021