Lindegaardens Købmandshandel og købmand Otto Engelbrecht Jensen.

af Kjeld Damgaard

Købmandshandlen fotograferet i 1920’erne medens købmanden hed Jørgen Petersen.


I Mørdrup, Tibberup og Espergærde blev der i løbet af 1900-tallet oprettet et stort antal købmandsforretninger: En på Tibberupvej (nu Gl. Brovej), en på Hovvej, en på Granvej, en i Mørdrup landsby, en købmand og en brugsforening på Stationsvej (nu Mørdrupvej), to købmænd ved Strandvejen, to på Stokholmsvej og endelig også en på Kofod Anchers Vej.

Og det er en af de to på Stokholmsvej denne artikel handler om. I 1920’erne oprettede Jørgen Petersen en købmandsforretning i den ejendom, som ligger på hjørnet af Stokholmsvej og Lindevej. Forretningen blev drevet som en blandet købmandsforretning, d.v.s. med et meget bredt udvalg af både kolonial, brændsel, isenkram o.m.a.

Senere blev forretningen udlejet til andre købmand, bl.a. en købmand Vogel. Denne formåede dog ikke at drive butikken tilfredsstillende og i 1943 opgav Vogel forretningen. En ny lejer skulle findes, og en ung kommis fra Peter Jensens købmandsforretning i Strandborg på hjørnet af Stationsvej (Mørdrupvej) og Strandvejen lagde billet ind på lejemålet.

Den unge kommis var Otto Engelbrecht Jensen, der stammede fra Espergærde, hvor han var vokset op på Toftevej. Hans fader var anlægsgartner Victor Engelbrecht Jensen. Da Otto gik ud af Espergærde Skole som 14-årig kom han i lære som kommis hos købmand Peter Jensen og i 1936 blev han udlært. Han fortsatte som kommis i samme butik, men i 1943 foreslog Peter Jensen ham, at han skulle forsøge sig med sin egen forretning.


Butikken på Stokholmsvej var billig at starte med. Selve varelageret var billigt – kun 2.000 kr – og forretningslokalet skulle lejes, så der var ikke brug for en meget stor startkapital.

Et kig ind i købmandsforretningen omkring 1930. Det er kommis hos Jørgen Petersen, Bjørn Hansen, der ses bag disken. Foretningen var indrettet på denne måde helt frem til midten af 1960’erne, da den blev ombygget til selvbetjeningsbutik. Bjørn Hansen var bror til Karen Hansen, der drev Espergærde Biograf – og Bjørn Hansen drev i en periode også kiosken ved siden af biografen.

Ejendommen ejedes fortsat af Jørgen Petersen (senere hans enke, der blev gift Gregersen) – og først en halv snes år senere overtog Otto Engelbrecht Jensen hele ejendommen.

Selvom overtagelsen skete i 1943 – midt under besættelsen – så var der ikke de helt store problemer med at skaffe varer. Visse varer var naturligvis umulige at skaffe, men Engelbrecht Jensen handlede med de samme leverandører, som han kendte fra Strandborg – og kunne derfor klare sig fornuftigt i den vanskelige tid.

Enkelte kunder kunne dog blive sure, hvis de for eksempel ikke kunne få den tobak, de gerne ville have. En enkelt kunde blev så ophidset over ikke at kunne få cigaretter, at hun smækkede så hårdt med døren, at glasset smadrede! En enkelt kunde fra nabolaget kom flere gang dagligt for at købe øl eller andet – og havde hver gang noget at brokke sig over. En anden kvindelig kunde kunne finde på, at ringe efter 3 æg – fordi hun opdagede at hun manglede dem til aftensmaden. Så måtte bydrengen køre ud med disse småting. Det betragtede man dengang som service overfor kunderne. En speciel kundegruppe var skoleeleverne. De kom i store grupper og nogle af disse havde svært ved at holde fingrene væk fra varerne. For at undgå ”svind” i beholdningerne blev købmanden nødt til at lukke eleverne ind i hold – d.v.s. at en ansat stoppede eleverne ved døren og sørgede for at kun to elever kom ind i butikken ad gangen. Skønt eleverne ikke måtte forlade skolen, så skete det næsten alligevel i alle frikvarterene. Somme tider forsøgte skolen at stoppe besøgene ved at placere en lærer ved købmandsbutikken – men næste dag, var det galt igen!


I det hele taget beskæftigede en købmandsforretning dengang flere personer. Foruden købmanden selv og hans medhjælpende hustru (Grethe), var der både en kommis, en lærling, en kvindelig medhjælper samt et par bybude. Senere hjalp også købmandsparrets to sønner, Finn og Eli, med i butikken. På trods af alle disse medhjælpere så forlangte

Otto Ferdinand Engelbrecht Jensen (f. 1918) fotograferet i 1936 medens han endnu var kommis hos købmand Peter Jensen i ”Strandborg” i Espergærde.

mange kunder, at købmanden selv altid var til stede i butikken. Det gav nogle lange arbejdsdage. Ofte fra kl 7 om morgenen til kl 17.30. Men dagen var ikke altid forbi da. Der skulle også ordnes regnskaber og under besættelsen tillige tælles rationeringsmærker.

Engelbrecht Jensen handlede fra starten med det samme brede sortiment som alle andre købmænd dengang havde. Det betød f.eks. at forretningen også havde en lille lastbil. Den blev brugt til at hente og bringe f.eks. brændsel til kunderne.

Midt i 1960’erne ombyggede Engelbrecht Jensen forretningen til en selvbetjeningsbutik. Og det lille brød- og mejeriudsalg, der havde haft til huse i samme bygnings fløj mod Lindevej var nu endelig blevet ledig – og kunne inddrages i butikken.

I 1978 fyldte købmandsparret 60 år og havde da haft forretningen i 35 år. I hele den periode var der kun blevet tid til 14 dages ferie, så børnene overtalte forældrene til afhænde forretningen og i stedet gå på efterløn. Det skete med udgangen af marts 1979, hvor butikken lukkede. Det var ikke lykkedes at finde en anden, der ville drive købmandshandel på stedet og i stedet blev forretningen lejet ud til landsretssagfører P. Dam, der indrettede stedet til advokatkontor. Det var der så i ca. 20 år, hvorefter den tidligere butik omdannedes til boligformål.

 

Et indtryk af forretningen i 1968.

Interiør af forretningen i 1968 – fotograferet i forbindelse med Engelbrecht Jensens 25 års jubilæum.

 

 

Otto Engelbrecht Jensen fotograferet i sin lejlighed i juni 2009.

 

 

Rev. 12.03.2021