Nuværende adresse er Løntoften 35, men indtil 1972 hed adressen Rørtangvej 73.
Af Kjeld Damgaard

Karen og Rasmus “Fyns” Andersen fotograferet i haven foran huset i 1950’erne

Grunden blev udstykket i 1901 fra Hasselgaard i Rørtang, men helt oprindelig tilhørte arealet en for længst nedlagt Rørtang-gård, kaldet Spurupgaard, der brændte i mdten af 1800-tallet. Det meste af jorderne opkøbtes af Borupgaard og på arealet ligger nu K. A. Hasselbalchs Vej m.fl. veje.
Grunden købtes af pottemagersvend Ludvig Rasmus Ahlborg, som var født i 1876 i Sakskøbing på Falster.  som søn af en tysk indvandrer, som stavede sit navn Ahlburg. Ludvig var i 1898 blevet gift med Martha Dorthea f. Johansen, født 1875 i Blovstrød Sogn. De boede indtil 1900 i Karlebo sogn i Frederiksborg Amt. Her fik han i år 1900 arbejde som pottemager hos pottemager Strodl på Skotterup Lervarefabrik. Familien lejede sig ind i Villa Egely på Strandvejen 284 i Skotterup. Ludvig Ahlborg kunne imidlertid allerede året efter præstere den samlede købesum på 275 kr, hvilket var nok til at erhverve grunden ved Rørtangvej.
Her byggede Ahlborg et beskedent hus til sig selv og sin familie, som også bestod af sønnerne Peter (f. 1899) og Karl (f. 1900). Senere også sønnen Alfred (f. 1909), men da var familien flyttet til Kvistgaard, hvor faderen etablerede sin egen pottemagervirksomhed på Kongevejen.
I 1907 afhændede Ahlborg ejendommen til havearbejder Rasmus Andersen (1870-1957) og hans hustru Karen f. Petersen (1884-1961). De var netop blevet gift i 1907 og fik dermed deres første hjem her ved Rørtangvejen. Men de var ikke lokale. Rasmus var født i Brahetrolleborg på Fyn, medens Karen stammede fra Vallø i Præstø Amt. P.g.a. sin afstamning blev Rasmus kaldet “Rasmus Fyns”. Parret fik tre sønner, Anders Kristian (f. 1907), Kaj Marius (f. 1909) og Karl Børge (f. 1915).
Førstnævnte – kaldt Kristian –  bosatte sig senere på Rørtangvej 18 (nu Klostermosevej 22), hvor hans datter Annelise Hansen, endnu bor.
Efter Rasmus Andersens død i 1957 blev Karen boende, men flyttede dog i 1960 på plejehjemmet Strandhøj, hvor hun døde i 1961. Ny ejer var

Foto af huset omkring 1960 – medens Annelise og Preben Hansen boede i ejendommen.

barnebarnet Annelise f. Andersen og hendes mand murer Preben Hansen. Parret flyttede imidlertid efter Kristian Andersens død i 1974 til ovennævnte Klostermosevej 22, hvorefter Løntoften 35 blev solgt til arbejdsmand Peter H. Bekhorst og sekretær Inger Ødman.

Preben Hansen havde i 1973 bygget en tilbygning for at få ekstra plads til de to voksne og to børn familien rummede. Kort før Bekhorst og Ødman solgte, byggede de i 1983-84 1. etagen om, så den blev mere brugbar.
Ejer i perioden 1984-1991 hed Jørn Kronow, hvorefter Annalise og Bjarne Sustmann Andersen overtog ejendommen.

Rev. 18.03.2021