af Kjeld Damgaard

Foto af villa ”Dana” fra 1959.

Denne grund blev udstykket i 1917 fra Busserupgaard, som jo siden slutningen af 1700-tallet havde ejet denne del af Mørdrups overdrev.
Den første ejer var murer Efraim Ekegren, der selv byggede huset omkring 1919-20. Han var født i Karlskrona i Skaane og gift i 1897 med Cecilia Andersson. Parret fik fire børn, heraf tre sønner, der naturligvis alle blev udlært murere. Edvin blev murermester og boede på Stokholmsvej, Egon var murersvend og boede på Svinget, medens Elo drev murermesterforretning fra daværende Rørtangvej (nu Klostermosevej). Desuden var der datteren Edith.
Efter faderens død overtog børnene ejendommen indtil 1944 – og brugte den til udlejning. I 1946 overtog entreprenør Hans Chr. Henriksen stedet. Han drev forretning med savning af brænde, kvashuggeri, jordarbejde, tærskning og høstarbejde.
Senere arbejdede Henriksen med produktion af lever-produkter til foderbrug. Men i 1960 købte Henriksen brændselsforretningen fra den daværende Havreholm Mølle. Forretningen bestod i at levere primært petroleum til privatkunder. Til det brug havde Henriksen først en rød Ford Thames, senere en grå Hanomag, som måske endnu huskes af beboere i området.

I 1974, da Hans Henriksen var gået på pension, overtog sønnen Henrik Creutzburg Henriksen ejendommen og forretningen, som han drev frem til 1982. Han  udvidede forretningen med levering af gas og vedligeholdelse af oliekaminer. Han solgte i 2011 stedet til de nuværende ejere. Louise Lindholm og Jarmo Pitkänen.

Hans Henriksens to traktorer som han anvendte til sin entreprenørvirksomhed – en International McCormick Deering og en Fordson 1929.

Ejendommen set fra luften i 1989.

 

Rev 09.03.2021