Om navnet på Gammel Strandvej gennem Tibberup

Kort over Strandvejen, således som den så ud på strækningen gennem Tibberup i 1880, hvor der endnu kun var meget få bebyggelser langs denne del af kystvejen. Det skal bemærkes at selvom kortet er fra 1880, så er Kystbanen fra 1897 tegnet ind på kortet.

af Kjeld Damgaard

“Ny Strandvej” på strækningen fra Humlebæk Kro til Søbæk Bro blev påbegyndt i 1933 og og stod klar til ibrugtagning lige omkring årsskiftet 1934/35. Vejarbejdet var led i Frederiksborg Amts store satsning på at modernisere hele Strandvejen på den 16 km lange strækning mellem Smidstrup og Helsingør. Ved den lejlighed blev vejen udvidet på flere strækninger samt forlagt på tre strækninger, nemlig udenom Sletten gennem Lave Skov, udenom Nivaa (“Vandstrandvejen”) og så endelig ovennævnte strækning, der førte vejen uden om Gl. Humlebæk og Ny Tibberup. På strækningen mellem Helsingør og Søbæk Bro udvidede man i den samme årrække vejen. Det kostede mange forhaver livet og endda flere huse på strækningen gennem Espergærde og Mørdrup. Med opkøbet og nedrivningen af Humlebæk Kro samt utallige ekspropriationer blev hele projektet et meget dyrt projekt for amtet.

Strækningen mellem Humlebæk Kro og Søbæk Bro blev udlagt i 16-17 meters bredde med gangstier og cykelstier i begge sider. Ved indvielsen blev den maximale hastighed alligevel kun sat til 40 km/t!
Den hidtidige Strandvej startede jo egentlig i Helsingør (hvor den godt nok var kommunevej). Det er den nuværende Søndre Strandvej, der jo som bekendt starter ved Svingelport. Den nummerering som Helsingør Købstad havde påbegyndt – og som sluttede ved kommuneskellet (mellem nr 66-68) – fortsattes af Tikøb Kommune, da man i 1923-24 indførte vejnumre m.h.p. at lette arbejdet med indførelsen af Folkeregisteret. Og det var jo ganske logisk at gøre dette, for lidt længere syd på var der jo lige fire-fem ejendomme (Sdr. Strandvej nr. 106-112) mere, som også hørte til Helsingør købstadskommune. Derfor kaldte Tikøb Kommune da også senere strækningen gennem Kronborg Teglgaards ejerlav for Søndre Strandvej (nr. 65-98B), selvom man for resten af Tikøb Kommunes Strandvejsstræknings vedkommende kun kaldte den for Strandvejen.

På samme måde valgte man altså fortsat at kalde den oprindelige Strandvejsstrækning mellem Søbæk Bro og “Narva” ved Babyloneskoven for “Strandvejen”, og derfor var det jo også helt naturligt at bibeholde den oprindelige nummerering, idet man anså “Ny Strandvej” for en helt ny vej, der i princippet ikke havde noget med den egentlige – den rigtige – Strandvej at gøre.

Indførelsen af BBR-registrene i 1977 betød, at de daværende EDB-maskiner ikke kunne håndtere to eller flere ens vejnavne i samme kommune. Det betød, at i snesevis af gamle, historiske vejnavne da måtte lade livet. Og da der var et navnesammenfald med vejen langs stranden på Nordkysten, så syntes byrådet (= Teknisk Udvalg) åbenbart, at man ikke både kunne have en Strandvej i Hornbæk og en Strandvej i Tibberup med numre der var ens. For en sikkerhed skyld ændrede man derfor begge vejnavne! På Nordkysten blev hele strækningen ændret til Ndr. Strandvej, og på Sydkysten blev det besluttet at ændre navnet til Gammel Strandvej (NB ikke Gl. Strandvej) i 1977 – men så vidt jeg har hørt på foranledning af beboerne bibeholdtes de gamle numre, idet man dermed i realiteten undgik at skulle ændre adresse lige med det samme. Postbudene kunne jo nok regne ud, at eksempelvis “Strandvejen 412 pr. Espergærde” ikke lå på Ny Strandvej.
 

Gammel Strandvej set fra kommunegrænsen ved Humlebæk. Fotografen har rettet linsen mod nord – til højre ses et hjørne af ejendommen “Narva”.

Strandvejen set mod nord fra Tibberup Bakke omkring 1907. Dengang – og helt frem til 1977 – hed vejen her kun Strandvejen. Først da blev den omdøbt til Gammel Strandvej. Bygningen til højre er en del af “Møllebakken”, som i mange år har huset en ungdoms- eller efterskole, men som nu er nedrevet til fordel for nye boliger.

Rev. 02.04.2021