Elise Kirstine Sørensen

Lærerinde ved Borsholm Jomfruskole i perioden ca 1886 til 1887, derpå håndarbejdslærerinde v. Bornholm Sogneskole indtil sin død ca 1888.
(JJ 1971, Tikøb kommunes regnskaber 1886-88, ´Frederiksborg Amts Tidende 26.11.1886, Helsingør Avis 20.08.1886)