Snefogedfunktionen

Snekastning ved Skotterup i vinteren 1942.

af Kjeld Damgaard

Den vel nok mest forhadte funktion, man kunne blive udpeget til af det offentlige, var det borgerlige ombud som snefoged. Godt nok betød funktionen, at man ikke selv skulle deltage i selve snedrydningen, men besværlighederne med at få folk nok, med at få dem til at møde samt til at rydde vejene, var ikke noget nemt job. Selve snekastningsarbejdet var nemlig fortsat pålignet som natural-arbejde, d.v.s. at hver ejendom skulle stille et antal mand et bestemt antal dage til opgaven. Snefogedfunktionen kunne kun pålægges folk i en 3-årig periode, men de valgte skulle selv bede sig fritaget for at slippe for funktionen. I nyere tid antoges snekasterne som lønnet arbejdskraft, men det var fortsat snefogedernes opgave at sørge for mandskabets fremskaffelse. Snefogedordningen ophørte i Tikøb Kommune i 1967.

Snekastning var også et af de mest forhadte af de pålæg, som sognerådet kunne give beboerne. En udpeget mand kunne godt slippe for snerydningen, men kun hvis han betalte en anden for at besørge hvervet.

Fra 1938 ophørte kommunen med at anvende snekastere ”in natura”. Efter den tid anvendtes alene snekastere, som blev betalt for arbejdet.

Rev. 13.04.2021