Johan Christian Kaarsen

f. 22.04.1817 i Søholm, som søn af møllebygger Jocum Christian Kaarsen og jordemoder Margrethe Elisabeth Gätje. 1831-35 i snedkerlære. 1835-36 ophold hos ældre broder i Fredensborg. Lejlighedsvis undervisning smstd. 1836-39 Jonstrup sem. 1840 hjælpelærer i Fredensborg og senere lærer ved Helsingør Realskole. 01.10.1846 enelærer ved den nyoprettede Nyrup skole. Gift 19.11.1846 m. Sofie Margrethe Kerrn (f. 17.08.1818 i Fredensborg, d. 12.11.1899 i Snekkersten). Medl. af bestyrelsen for Den fri Fattigkasse og sogneforstander i Brandassuranceforeningen for Frederiksborg amt. Fra 01.06.1871 førstelærer smstd. Pensioneret 30.03.1896. Død i Snekkersten 02.10.1901.
(Min.f.Kirke- og Undervisningsv.: ”Læreranciennitets-Skemaer 1858/128” i RA, Tikøb Pastorat: ”Indberetning om Skolevæsenet 1859-1904” i LAS, HHM&AP 1877, AP 1884, AP 1887, DLM 1889/169, Frederiksborg Amts Skoleraadsforhandlinger 1890/91-1908/09, Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” i HBM,  Helsingør Avis 18.11.1896 og 16.11.1899, CP&WTB 1913, Elisabeth Kaarsen: ”Slægtsbog” [utrykt slægtsbog for familien Kaarsen], BK 1937,  SF 1940, STFH 1944,  HFP 1958, KD 1989)