af Kjeld Damgaard

Teglhøjgaard fotograferet i april 1960.

I tidens løb opstod mindre ejendomme ved udstykninger fra de oprindelige ni Horneby-gårde. En af disse var “Teglhøj”, som i 1834 blev overtaget af den yngste søn fra Hørhavegaard (også kaldt Teglgaard), Jens Andersen. Sønnen Lars Jensen og hustru Inger Marie f. Jensen overtog ejendommen og deres barn, Jens Otto Jensen (1883-1965), havde gården fra 1916 til 1965. Han og hans to søstre var ugifte og de tre drev gården sammen med en medhjælper indtil 1961. På det tidspunkt var nemlig Jens Otto Jensens to søstre døde: syerske Magdalene Johanne Jensen (1881-1959) og husbestyrerinde Laura Jensen (1888-1961).
I 1965 solgte arvingerne gården til et konsortium med  henblik på udstykning. Gårdens bygninger blev delvist revet ned. Et stuehus fra 1917 blev bevaret ligesom det oprindelige stuehus fra 1834.

Efter nedrivningen af to af længerne i 1967, så de to tilbageværende længer således ud i 1989.

Billedet er fra 1949.

Rev. 28.02.2021