Kaia Ærenlund

Ansat ved TKS 01.08.1967 som læreraspirant Hornbæk skole. Ses ej i flg.skoleaar.
(TKS 1967/68)