af Kjeld Damgaard
Den oprindelige gård nr. 3 i Saunte fik i forbindelse med udskiftningen navnet Østerbjerggaard – formodentlig p.g.a. at de jorder, som gården fik tildelt lå østligst i landsbyen. I forbindelse med udskiftningen endte det med, at denne gård skulle flytte ud af landsbyen til et areal, der stødte op til flyvesandet og Skibstrups marker mod øst. På et kort fra 1812 ses et par mindre bygninger ligge på markerne nordøst for byen, men en egentlig udflytning af gården fandt formodentlig aldrig sted. Og hvis den fandt sted, var det i alt fald kun en kort tid, at gården eksisterede på sin nye placering. De gamle gårdbygninger blev revet ned før 1812 – sikkert allerede 20-25 år før. Tilbage på stedet – den nuværende adresse Saunte Bygade 30 – lå kun et enkelt hus. Sandsynligvis en længe af den gamle gård.

Østerbjerggaards fæstere:

      -1681-     Jens Hansen
         -1757   Jens Hansens enke
1757-1797   Peder Jensen (søn)
Østerbjerggaards ejere:
1797-1801   Peder Jensen
1801-1810   Niels Pedersen (søn)
1810-           H.N. Carøe

Rev. 20.03.2021