Otto Mathiasen nedskrev omkring 1920 sine erindringer om Askerupgaard:

Askegaard (senere også kaldet Askerupgaard), tilhører nu frøknerne Andreasen. Den første ejer, som jeg har hørt tale om, hed Hans Christian, en søster til ham var gift med en høker i København. Men da Hans Christian døde, kom høkeren, Klaus Nielsen, hertil og fik Askegaard. Han var en meget dygtig mand. Hans hustru, Inger, var født på gården. Af børn havde de 5: Hans, Hanne, Stine, Niels og datter mere. Datteren Hanne fik gården efter Klaus Nielsen. Hun var gift med Andreas Johannesen, en søn af gårdejer Johannes Jensen Bonde af Hornbæk. De havde 6 børn: Edvard, Bende, Karoline, Nelle, Johannes og Marie. Moderen døde da børnene var små og Karoline døde 18 år gammel.

Efter Johannesen fik sønnen Johannes gården, men nogle år efter fik han tuberkler og døde, hvorfor hans fader måtte overtage gården igen. Senere afstod han dog gården til de to ugifte døtre: Bende og Nelle, som nu driver den ved en bestyrer.

Gården nedbrændte omkring 1930 – og gårdens jorder blev lagt sammen med Munkhøjgaard,

Rev. 19.02.2021