Af Kjeld Damgaard

Ud af Mørdrups 9 gårde udflyttede de tre. Det var gård nr. 5, som oprindeligt lå ved bygaden (Mørdrupvej) omtrent hvor nu Mørdrupvej 123 B-C ligger. Endvidere gård nr. 7, som lå på hjørnet af Mørdrupvej og vejen til Busserupgaard, d.v.s. Mørdrupvej 110. Endelig var det gård nr. 1, hvis beliggenhed er lidt mere usikker. Den lå mest sandsynligt på nuværende adresse, Mørdrupvej 95B ”Balletmesterens Hus”.

Gårdene havde nemlig oprindelig numre, som senere blev erstattet af matrikelnumre – men vel at mærke ikke med de samme cifre. Desuden blev Busserupgaard indlemmet i landsbyen og fik også matrikelnummer i Mørdrup. I forbindelsen med udskiftningen blev det normalt også bestemt, at gårdene skulle have et navn. Imidlertid ser det ud til at et par gårde i Mørdrup ikke dengang fik nav – måske fordi gårdene da tilhørte Krogerup. hvis ejer måske ikke lagde vægt på dette:

GÅRDE I MØRDRUP:

Gård nr. 1 = matr. nr. 10 = Grydemosegaard (senere Strandvangsgaard) = opr. Lindevej 30-32 (nedbrændt) (Ikke at forveksle med en langt senere Grydemosegaard i Tibberup).

Gård nr. 2 = matr. nr. 5 = Højagergaard (senere Søbækgaard) = opr. Mørdrupvej 111B (delvist nedbrændt)

Gård nr. 3 = matr. nr. 4 = Intet kendt navn = Mørdrupvej 115B (nedbrændt)

Gård nr. 4 = matr. nr. 3 = Bybjerggaard = Mørdrupvej 117-119

Gård nr. 5 = matr. nr. 1 = Rolighed = Tinvej 12

Gård nr. 6 = matr. nr. 2 = Ærtebjerggaard = Mørdrupvej 120

Gård nr. 7 = matr. nr. 9 = Lerbjerggaard (senere Stranddahl) = Bakkegaardsvej 16 (delvist nedrevet)

Gård nr. 8 = matr. nr. 7 = Toftegaard = Mørdrupvej 102

Gård nr. 9 = matr. nr. 6 = Intet kendt navn (senere Dejligheden og nu Kærsgaard) = Mørdrupvej 98

Busserup  = matr. nr. 8 = Busserupgaard = Dortevej 21B (delvist nedrevet)

Tilbage i landsbyen var nu syv gårde, hvoraf i dag kun fire er tilbage i nogenlunde hel tilstand. De tre udflyttede gårde, Rolighed, Grydemosegaard og Lerbjerggaard kom til at ligge på nuværende adresser: Tinvej 12, Lindevej 30-32 og Bakkegaardsvej 16.

Rev. 06.03.2021