Mogens Ruhr Jensen

f. 25.10.1941 i Egebjærg som søn af landmd Johannes Jensen og hustru Gerda J. Dim. Haslev sem. 1964. Værnepligt 1964-66. Ansat ved TKS 01.08.1966 som timelærer ved Mørdrupskolen.  Fast ansat som lærer 01.08.1968 smstd. 01.04.1980 skoleinspektør ved Nygaard skole. Fra 01.08.1989 overlærer ved Hellebæk skole. Fmd. for Hellebæk badminton og i best.medl. i Havneforeningen.
(TKS 1966/67-1969/70, Erindringer af 01.11.1994)