fr. Simonsen

Indtil 1927 ansat ved Læsø kommunes skolevæsen. 01.04.1927 lærerinde ved Borsholm skole. Afsked p.g.a. sygdom 1931.
(STFH 1944)